กทม.เน้นระยะห่าง ป้องกันภัยโควิด-19

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 21 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

 

          เมื่อวันที่ 20 มี.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. กล่าวว่า เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สามารถแพร่กระจายได้ในระยะ 1-2 เมตร ผ่านสารคัดหลั่งประเภทน้ำมูก น้ำลาย หรือละอองเสมหะ (Droplets) กรุงเทพมหานครจึงขอเน้นย้ำถึงมาตรการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) โดยขอให้ประชาชนกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ต่ำกว่า 1 เมตร ในทุกกิจกรรม ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแล้วได้แก่ การกำหนดระยะห่างที่นั่งในการประชุม การกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลในลิฟต์ การกำหนดระยะห่าง การเข้าแถวคัดกรองก่อนเข้าสถานที่ราชการ พร้อมกำชับทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19