ถก ร.ร.กีฬา กทม.-โยธาออกแบบที่-ศึกษาร่างหลักสูตร

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 11 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

 

          เมื่อวันที่ 10 ก.ย.นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว(สวท.)กทม.กล่าวภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงเรียนกีฬา กทม.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการใช้พื้นที่บริเวณบางกอกอารีน่าสำหรับการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาของ กทม. เบื้องต้นที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักการโยธา(สนย.)สำรวจออกแบบการใช้พื้นที่บริเวณบางกอกอารีน่าเพื่อให้การใช้งานของหน่วยงานต่างๆมีความสอดคล้องกันขณะที่หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนกีฬา กทม. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือสำนักการศึกษา ซึ่งมีนายพิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม.เป็นประธานในการร่างหลักสูตร ควบคู่ไปกับการวางผัง การออกแบบการใช้พื้นที่ หลังจากนี้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีการกำหนดวันเพื่อประชุมกันอีกครั้งคาดว่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น