ภาพข่าว: คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 16 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

 

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมในแนวเหมือนจริง และทรงเปิดนิทรรศการ ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9ภายใต้หัวข้อสยามเมืองยิ้ม โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ฐาปน สิริวัฒนภักดีกก.ผอ.ใหญ่ ไทยเบฟเวอเรจ นิติกร กรัยวิเชียร ผอ.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยเบฟเวอเรจ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร