เคลียร์ผู้บุกรุกปรับโฉม'คลองคูเมืองเดิม'

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 9 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

 

          นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่สำรวจการปรับภูมิทัศน์ บริเวณคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารเชื่อมต่อคลองหลอดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ว่า หลังจากที่มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบบริเวณคลองวัดราชนัดดารามวรวิหารยังพบว่ามีสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ รุกล้ำแนวทางเดินระหว่างถนนอัษฎางค์กับถนนมหาชัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนว่าจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ส่วนระบบการระบายน้ำพบว่าน้ำมีลักษณะใสขึ้นกว่าเมื่อก่อน ส่วนที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามบางช่วงยังพบว่ามีน้ำเป็นสีดำ เพราะมีการก่อสร้างสะพานในรูปแบบยุคใหม่ไปกั้นขวางทางน้ำทำให้ระบบการไหลเวียนของน้ำหรือไม่อย่างไรก็ตาม สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักการโยธาได้ทำงานร่วมกันกับกระทรวงกลาโหมและทีมแผนแม่บทจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองคูเมืองเดิมรอบกรุงทั้งหมด ขณะนี้แบบเสร็จไปแล้ว กว่า 90% ซึ่งจะเชื่อมโยงระหว่างคลองหลอดและคลองคูเมืองเดิมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากที่ออกแบบจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ร่วมกันการออกแบบจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือนจากนั้นภายในสิ้นปีจะเริ่มดำเนินการปรับปรุง โดยใช้เวลาดำเนินการ 1 ปี 6 เดือน