กทม.ประชุมร่วม 2 จังหวัดริมทะเล ยืนยันพื้นที่เขตปกครองทางทะเล

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 11 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

 

          เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ อาคารธานีนพรัตน์ศาลาว่าการ กทม.2 เขตดินแดง นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัด กทม.เป็นประธานการประชุมการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลระหว่างกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการโยธาสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานปกครองและทะเบียนผู้แทนจากจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ กรมอุทกศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
          รองปลัด กทม.เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ กรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับผู้แทนจากจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีพื้นที่ทางชายทะเลติดต่อกันเพื่อยืนยันพิกัดของหมุดแบ่งเขตการปกครองทางทะเล โดยมีผู้แทนจากกรมอุทกศาสตร์เข้าร่วมพิจารณาการประชุม โดยในที่ประชุมได้รายงานถึงร่างแผนที่แสดงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลของแต่ละจังหวัดพร้อมยืนยันและรับรองการรายงานพิกัดของหมุดแต่ละแห่งว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามที่คณะอนุกรรมการชุดย่อยเคยได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วซึ่งการสำรวจเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะหมุดเดิมยังคงแสดงให้เห็นอยู่ชัดเจน จึงทำให้ง่ายต่อการสำรวจ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อทำการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อยืนยันพื้นที่เขตการปกครองทางทะเลต่อไป จะทำให้แต่ละจังหวัดทราบพื้นที่ที่ชัดเจนในการปกครอง