ปรับภูมิทัศน์'คลองช่องนนทรี' กทม.คาดยลโฉมใหม่เม.ย.64

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 13 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

 

         เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบ ที่บริเวณสะพานช่องนนทรี (Sky Walk แยกสาทร-นราธิวาส) เขตสาทร ว่า การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่ สีเขียว เป็นภารกิจสำคัญที่ กทม.ต้องการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ประมาณ 7.08 ตารางเมตร (ตร.ม.) ต่อประชากร 1 คน ซึ่งยังน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ 9 ตร.ม.ต่อคน และเมื่อเทียบกับเมืองต่างๆ ของโลก อาทิ ปารีส 10.58 ตร.ม.ต่อคน นิวยอร์ก 16.97 ตร.ม.ต่อคน ลอนดอน 31.69 ตร.ม.ต่อคน กัวลาลัมเปอร์ 50 ตร.ม.ต่อคน สิงคโปร์ 66 ตร.ม.ต่อคน และซิดนีย์ 235.73 ตร.ม.ต่อคน กรุงเทพฯ นับว่ามีพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร ค่อนข้างน้อยมาก เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพฯ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม กทม.จึงได้จัดทำโครงการ Green Bangkok 2030 โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็น 10 ตร.ม.ต่อคน ภายในปี 2573


          พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี นับเป็นครั้งแรกของ กทม.ที่ได้ดำเนินการพัฒนาคลองในรูปแบบของ "สวนเลียบคลอง" หรือ Linear Park ซึ่งมีแนวคิดสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1.เขียว สื่อถึงพื้นที่สีเขียวที่จะถูกพัฒนาขึ้นตลอดแนวริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง 2.คลอง สื่อถึงความผูกพันระหว่างกรุงเทพฯ กับสายน้ำที่มีมาแต่โบราณ ในอดีตนอกจากบรรพบุรุษของเราจะใช้คลองเป็นปราการสำคัญในการป้องกันเมืองแล้วยังใช้เป็นเส้นทางสำหรับการสัญจรและการค้าขายอีกด้วย 3.คน สื่อถึงการเชื่อมโยงผู้คนในพื้นที่ 3 เขตได้แก่ บางรัก สาทร และยานนาวา ตลอดเส้นทาง ที่คลองช่องนนทรีทอดตัวไหลผ่าน จากถนนสุรวงศ์ ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนจันทน์ ถนนรัชดาภิเษก ไปจนจรดถนนพระรามที่ 3 รวมระยะทางทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร และ 4.ความรู้ คือการวางเป้าหมายให้สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีแห่งนี้ เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์และการเรียนรู้ของประชาชน รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ รวมถึงเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการสัญจรด้วยการเดินเท้า เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองอย่างแท้จริง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 กทม.พร้อมทั้งรับฟังทุกความคิดเห็นจากประชาชนทุกคน โดยสามารถเขียนข้อความเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นติดลงบอร์ดนิทรรศการภายในงาน (Sky Walk แยกสาทร-นราธิวาส) ซึ่งจะติดตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 1 เดือน