สั่งออกแบบปรับโฉมย่านสีลมใหม่

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 16 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

 

         ศาลาว่าการกทม. - เมื่อวันที่ 15 ต.ค. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมย่านสีลมไปสู่การปฏิบัติ ว่า หลังจากที่ กทม.จับมือกับ จุฬาฯ ผู้ประกอบการพื้นที่สีลม และได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ย่านสีลม ผ่านกระบวนการทดลองห้องปฏิบัติการเมืองและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (ซิตี้ แลป สีลม)


          ผลการทดลองพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการดำเนินโครงการมาก ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้ออกแบบการปรับภูมิทัศน์ย่านสีลมเพื่อพัฒนาย่านสีลมอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันให้กลุ่มผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียย่านสีลม ตั้งสมาคม ผู้ประกอบการถนนสีลม เพื่อบริหารจัดการในอนาคต ส่วนกทม.จะดำเนินการในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเช่น ทางเท้าสาธารณะตามมาตรฐานต่อไป