กทม.พร้อมเดินหน้าทางเลียบแม่น้ำ ของบ 10% ลุยตัดเส้นทางเหลือ 13 กม.

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 25 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง

 

          นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภา กทม. และประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะทำงานและผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทาง 14 กม. โดยได้ลงเรือดูพื้นที่ก่อสร้างในสัญญาช่วงที่ 1 (ฝั่งพระนคร) คือจากสะพานพระราม 7 ถึงกรมชลประทานสามเสนและช่วงที่ 3 (ฝั่งธนบุรี) ช่วงจากสะพานพระราม 7 ถึงคลองบางพลัดทั้งนี้ นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รอง ผอ.สำนักการโยธา รายงานว่า ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างของบประมาณจากรัฐบาล โดย กทม.จะเสนอขอจัดสรรงบเพื่อดำเนินโครงการก่อนร้อยละ 10 หรือราว 800 ล้านบาท จากงบทั้งหมด 8,200 ล้านบาท สำหรับรูปแบบโครงการ ประกอบด้วย ก่อสร้างทางเดิน ทางจักรยานริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าความกว้าง 10 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน ท่าเรือ ศาลาท่าน้ำ พื้นที่สาธารณะ เส้นทางการเข้าถึง ระบบไฟฟ้า ระบายน้ำ และอื่นๆ โดยรูปแบบทางเดิน ทางจักรยานจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2.25 เมตร ต่ำกว่าระดับเขื่อนปัจจุบันประมาณ 1 เมตร ไม่บดบังทัศนียภาพสิ่งก่อสร้างริมน้ำ หรือภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำ และไม่กระทบต่อการเดินเรือทุกประเภท
          นอกจากนี้ มีการตัดเนื้องานในโครงการออก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 2 พื้นที่ ทำให้เส้นทางริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามโครงการเหลือประมาณ 13 กม. แบ่งเป็น 4 สัญญา ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 จากสะพานพระราม 7-กรมชลประทาน ระยะทาง 2.99 กม. ช่วงที่ 2 จากกรมชลประทาน-คลองรอบกรุง ระยะทาง 3.26 กม. ช่วงที่ 3 จากสะพานพระราม 7-คลองบางพลัด ระยะทาง 3.2 กม. และช่วงที่ 4 จากคลองบางพลัด-คลองบางยี่ขัน ระยะทาง 2.98 กม.
          นายนิรันดร์กล่าวว่า โครงการนี้จะทำให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์และเข้าถึงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามากขึ้น ขณะที่อาจจะกระทบวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำทั้งนี้ หาก กทม.ได้รับจัดสรรงบแล้วสามารถเดินหน้าโครงการทันที โดยงบ 10% แรก สามารถเริ่มงานได้พร้อมกันทั้ง 4 สัญญา โดยใช้เวลาประมาณ 5 เดือน ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและใช้เวลาก่อสร้าง 540 วัน