'อัศวิน'นั่งหัวโต๊ะแก้ความเดือดร้อนรายเขต

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 23 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

 

          เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ครั้งที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ ในที่ประชุมสำนักงานเขตบางเขน ทุ่งครุ บางพลัด คลองเตย และพระนคร มีการรายงานผลดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าฯ กทม. จากการลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้แทนชุมชนต่าง ๆ มีดังนี้ เขตบางเขน จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 2 เรื่อง ได้แก่ การซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด และการเคลื่อนย้ายซากรถที่กีดขวางการจราจร


          เขตทุ่งครุ จำนวน 13 เรื่อง อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข อาทิ การติดตั้งราวกันตกริมคลอง และการทำคันชะลอความเร็วในชุมชน เขตบางพลัด 9 เรื่อง อาทิ การลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ การจัดทำถนนเลียบคลอง การเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอยู่ระหว่างประสานงานแก้ไข


          ขณะที่เขตบางพลัด มีการร้องเรียนเรื่องรถโดยสารประจำทางมักขับลงอุโมงค์ ทำให้ผู้โดยสารไม่ได้ลงรถตรงจุดจอด จึงได้ประสานตำรวจ สน.ท้องที่ให้กวดขันการจราจรอย่างเข้มงวดแล้ว  เขตคลองเตย มี 20 เรื่อง อยู่ระหว่างประสานแก้ไขเช่นกัน ส่วนเขตพระนคร มี 9 เรื่อง อาทิ ปัญหาการติดตั้งกล้อง CCTV การจัดระเบียบสายสื่อสาร และการจัดเก็บขยะตกค้าง แก้ไขแล้ว 4 เรื่อง


          สำหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างแก้ไข อาทิ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค สำนักงานเขตพื้นที่ได้ประสานงานให้หน่วยงานเข้าดำเนินการตามแผน ส่วนข้อร้องเรียนที่ต้องศึกษาประเด็นข้อกฎหมายและระเบียบเพิ่มเติมมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณารายละเอียดเสนอในการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมมอบหมายสำนักการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลน ครูผู้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ หลังพบบางโรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วนแต่ไม่มีครู ทั้งนี้ นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งกำกับดูแลสำนักการศึกษา และนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. รับติดตามแก้ไขปัญหาต่อไป.