กทม.เปิดศูนย์ผู้สูงอายุครบวงจรแห่งแรกของเอเชีย ปลื้มรพ.เจริญกรุงฯที่1ด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 25 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

 

          พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย กรุงเทพมหานครด้าน "คุณภาพชีวิตที่ดี" โดยขยายการให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง พัฒนาให้มีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาต่างๆ ให้บริการประชาชน และเน้นด้าน ผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัย โดยกรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุครบวงจรแห่งแรกของเอเชียที่โรงพยาบาลบางขุนเทียน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลและป้องกัน โดยมีโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งศูนย์ผู้สูงอายุ เปิดแห่งแรกเป็นศูนย์ต้นแบบ ที่บ้านสูงวัยศิริเกษมรวมใจราชพิพัฒน์ โรงพยาบาล ราชพิพัฒน์ และจะขยายเพิ่มทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณารูปแบบแนวทาง ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานครร่วมกับงบสนับสนุนจาก สปสช.
          ด้านพญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (รพจ.) มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง เป็นศูนย์เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้รับการรับรองจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ต่อยอดทางด้าน การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และเป็นสถาบันหลักในการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และร่วมกับมหาวิทยาลัยฉางเกิง เปิดอบรมผลิตแพทย์ทางนรีเวช การผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผล โดยในปี 2562นี้ ได้รับ รางวัล "เลิศรัฐ" สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562 ประเภทพัฒนาการบริการระดับดีจากผลงาน การให้บริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผลทางนรีเวชกรรม ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ดูแลนักกีฬา ที่มีชื่อเสียง กำลังจะเปิดอาคารใหม่แบบครบวงจรในปี 2563
          และ 2. ศูนย์โรคหัวใจครบวงจร และ กำลังพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุแบบวงจร นอกจาก รักษาแล้วยังมีระบบติดตามเยี่ยมบ้าน ประเมิน การดูแลเพื่อป้องกัน โดยมีสหวิชาชีพและ ดึงชุมชนมีส่วนร่วม, ศูนย์แพทย์ทางเลือกและ แพทย์แผนไทย ขยายบริการ Homeopathy, Bach Flower และเวชศาสตร์ชะลอวัย และศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ ปัจจุบันโรงพยาบาลมี ผู้มารับการตรวจรักษามากกว่า 764,679 ครั้ง พักรักษามากกว่า 20,669 ราย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แก้ปัญหาโดยใช้ระบบไอที เข้ามาในเรื่องการนัดหมายเพื่อไม่ให้เข้ามาพร้อมกันจะได้รับการบริการที่แออัด