ลอกท่อ-ซ่อมถนน'รามฯ21'

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 8 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

 

          นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขของชาวบ้านภายในซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) เขตวังทองหลาง ภายหลังบริเวณซอยดังกล่าวจากคลองแสนแสบถึงถนนศรีวรา และซอยรามคำแหง 21 แยก 1 ถึงแยก 15 เป็นถนนส่วนบุคคล กรรมสิทธิ์ของบริษัทเอกชน ต่อมาปี 46 สำนักงานเขตวังทองหลาง มีประกาศจะดำเนินการพัฒนาซอยหมู่บ้านศรีชวาลา แยกซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แต่บริษัทเอกชนมีหนังสือคัดค้านการก่อสร้างปรับปรุงบนที่ดินส่วนบุคคล รวมทั้งซอยรามคำแหง 21
          ช่วงต้นปี 53 กองจัดกรรมสิทธิ์ขอให้เขตฯ ตรวจสอบว่าซอยรามคำแหง 21 มี การจดทะเบียนหรืออุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ หากไม่มีให้ตรวจสอบว่าเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้เยี่ยงทางสาธารณะเกิน 10 ปีหรือไม่ ต่อมาเขตฯ มีหนังสือแจ้งไปยังกองจัดกรรมสิทธิ์ว่า ไม่พบการจดทะเบียนโอนซอยรามคำแหง 21 ให้เป็นทางสาธารณ ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ และซอยรามคำแหง 21 เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินสงวนสิทธิ์เป็นถนนส่วนบุคคล แต่ไม่มีการปิดกั้นการสัญจรรถยนต์และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสัญจรผ่านเกิน 10 ปี
          จากนั้นในปี 61 เขตฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้ซอยรามคำแหง 21 เป็นเส้นทางผ่านว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจร ถนนชำรุดเสียหาย เขตฯ ได้มีหนังสือถึงบริษัทดังกล่าว ขอให้ดำเนินการปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ เนื่องจากมีสภาพชำรุด ระดับผิวจราจรต่ำ เวลาฝนตกก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
          เมื่อกลางปี 61 หนึ่งในกรรมการบริษัทมีหนังสือแจ้งเขตฯว่า ยินยอมให้กรุงเทพ มหานครใช้สอยทรัพย์สินที่ดินโฉนดเลขที่ 989 เลขที่ดิน 1085 ซอยรามคำแหง 21 เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยยินยอมเฉพาะส่วนที่ตนเองมีอำนาจเท่านั้น ส่วนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นๆ ขอให้เขตฯ เป็นผู้ติดต่อประสานงานเอง ซึ่งในปี 62 ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ ภายในซอยรามคำแหง 21 มีหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่องการยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ จากนั้นเขตฯ มีหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 3 ขอคัดสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พบปัจจุบันมีสถานสภาพร้าง ไม่มีอำนาจทำการใด ๆ แต่ยังมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ที่สาธารณะของหมู่บ้านนวศรีพัฒนา ซอยรามคำแหง 21
          อย่างไรก็ตามปัจจุบันสภาพถนนภายในซอยรามคำแหง 21 ได้พังชำรุดเสียหาย ขาดการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นระยะเวลาหลายสิบ ปี ประกอบกับระดับผิวจราจรบริเวณกลางซอยรามคำแหง 21 ช่วงระหว่างแยก 5 ถึงแยก 8 มีระดับผิวจราจรต่ำกว่าด้านนอกถึง 30 ซม. จึงมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดฝนตกหนักก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ
          จากการตรวจสอบท่อระบายน้ำในบริเวณดังกล่าว พบว่าท่อระบายน้ำเก่ามีขนาดเล็ก บางส่วนชำรุดเสียหาย ที่ผ่านมาไม่มีการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยใช้รถดูดเลนและกำลังคน เพื่อเปิดทางน้ำไหลระบายลงสู่คลองแสนแสบและคลองตาป่วน พร้อมพิจารณาปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาป่วนและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม รวมทั้งได้ซ่อมผิวจราจรที่ชำรุด โดยเทแอสฟัลต์ให้สูงขึ้น 30 ซม. ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะมีการพิจารณาหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และระบบสาธารณูปโภค อื่น ๆ ภายในซอยรามคำแหง 21 ต่อไป