ชวนลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 1 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง

 

          นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ คลองโอ่งอ่างบริเวณสะพานหันถึงสะพานบพิตรพิมุข เขตสัมพันธวงศ์ และบริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด รวมทั้งเปิดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 สวน ให้ประชาชนได้เข้าไปลอยกระทงตามวัฒนธรรมประเพณีด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงที่เป็นวัสดุธรรมชาติ ลดการใช้กระทงโฟมหรือพลาสติกที่จะ ส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
          สำหรับสถิติการจัดเก็บกระทงในปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครจัดเก็บกระทงในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ทั้งสิ้น จำนวน 841,327 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 796,444 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.7 กระทงโฟม 44,883 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.3 โดยกระทงที่จัดเก็บได้ ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่สามารถจัดเก็บได้ทั้งสิ้น จำนวน 811,945 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 760,019 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.6 กระทงโฟม จำนวน 51,926 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.4
          ทั้งนี้ในปี 2561 เขตที่จัดเก็บกระทงได้มากที่สุด คือ เขตลาดกระบัง จัดเก็บได้ จำนวน 33,257 ใบ เขตที่จัดเก็บกระทงได้น้อยที่สุด คือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จัดเก็บได้ จำนวน 230 ใบ เขตที่จัดเก็บกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติได้มากที่สุด คือ เขตลาดกระบัง จัดเก็บได้ จำนวน 32,934 ใบ ส่วนเขตที่จัดเก็บกระทงโฟม ได้มากที่สุด คือ เขตราษฎร์บูรณะ จัดเก็บได้ จำนวน 750 ใบ กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง โดยใช้กระทงที่เป็นวัสดุธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทางหนึ่งด้วย