อนุมัติพัฒนาบริการขนส่งมวลชน

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 9 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

 

          ช่วยผู้พิการ-สูงวัยนั่งวีลแชร์
          ศาลาว่าการกทม. - เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
          นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการ วิสามัญฯรายงานว่า เนื่องจากโครงการรถบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น เป็นหนึ่งในนโยบายเพื่อให้กทม.เป็นมหานครแห่งโอกาสของทุกคน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็นได้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่จำเป็นต่อการ เดินทางในเมือง ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องการเดินทาง
          นายคำรณกล่าวต่อว่า สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็น ผู้บริหารจัดการโครงการรถบริการฯ ตาม "บันทึกข้อตกลงการมอบหมายกิจการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพ มหานครเกี่ยวกับโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและ ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.2559 ต่อมาปรับระยะเวลาดำเนินการเหลือ 4 ปี
          สำหรับผู้ประสงค์ใช้บริการโครงการรถบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ในกรณีไปโรงพยาบาล หรือติดต่อสถานที่ราชการ สมาคม หรือมูลนิธิ และสถานที่อื่นๆ สามารถติดต่อศูนย์บริการเพื่อนัดหมายสถานที่และเวลาในการไปรับและส่ง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน ผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ โทร.0-2294-6524 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยรถบริการจะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          ในที่สุด ที่ประชุมสภากทม.ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ