ชวนประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะกระตุ้นคนกรุงช่วยกันลด-คัดแยกต้นทาง

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 13 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

 

         พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด  โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่ากทม.(เสาชิงช้า)


          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปริมาณมูลฝอยขอกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย มุ่งเน้นการลดและคัดแยกมูลฝอย ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอย โดยจัดรถเก็บขนมูลฝอยประเภทต่างๆ ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ แต่ยังคงพบปัญหาการไม่คัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกการรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพฯ ส่งเสริมให้มีการลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก 3R และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การลดและคัดแยกมูลฝอยผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำมาตกแต่งรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 247 คัน และขนาด 5 ตัน จำนวน 474 คัน ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ


          การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดข้างรถเก็บขยะ ขนาด 2 ตัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 2.การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดข้างรถเก็บขยะขนาด 5 ตัน สำหรับนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดย ผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองอันดับ 1 ได้ 30,000 บาท รองอันดับ 2 ได้ 15,000 บาท ชมเชย 5,000 บาท และรางวัล Popular Vote 5,000 บาท โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจาก 1.แนวคิดในการออกแบบ การสื่อความหมาย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมจิตสำนึกในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก 3R 2.เนื้อหา มีความสอดคล้องกับข้อมูลการลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 3.ความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มสร้างสรรค์/แปลกใหม่/โดดเด่น 4.ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ความสวยงาม สะท้อนหรือ เชื่อมโยงถึงอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 5.ด้านเทคนิค ทักษะความยาก ง่าย ในการออกแบบ ผลงานและความเป็นไปได้ในการนำมาผลิตเพื่อใช้งานจริง


          ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน ร่วมโครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. โดยสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ประกาศผลในที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th หรือ www.bangkok.go.th/environmentbma หรือเฟซบุ๊ค กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โทร.02-2032936-7