จ่อแก้น้ำเน่าเสียคลองยายสุ่น

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 1 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

 

          อึ้ง!แหล่งรวมสกปรกคราบไขมัน
          นัดผู้ประกอบการรัชดา-ห้วยขวางคุย
          นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจคลองยายสุ่น เพื่อเตรียมปรับปรุงคลองและพัฒนาคุณภาพน้ำ โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
          ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่ดูลักษณะด้านกายภาพของคลองยายสุ่น ความยาว ประมาณ 2 กม. อยู่ในพื้นที่ 2 เขต ได้แก่ เขตห้วยขวาง และเขตดินแดง ซึ่งกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายพัฒนาปรับปรุง คลองดังกล่าวให้เป็นคลองต้นแบบ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เจ้าของอาคาร และประชาชนในพื้นที่ริมคลอง ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์และความสะอาดของน้ำในคลอง จากการสำรวจพบว่าท่อน้ำทิ้งจากตลาด ผู้ประกอบการ อาคารสูง และชุมชน ไหลจากท่อระบายน้ำลงตรงสู่คลอง จำนวนหลายจุด
          ในเบื้องต้นกรุงเทพมหานครจะขอความร่วมมือและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป โดยอย่างน้อยที่สุดทุกฝ่ายต้องไม่ทิ้งน้ำทิ้งจากครัวเรือน และคราบไขมันลงท่อระบายน้ำและคลองโดยตรง เพื่อร่วมกันรักษาสภาพน้ำในคลอง ทั้งนี้ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพมหานครจะร่วมกับผู้ประกอบการ และประชาชนริมคลองยายสุ่น ทำความสะอาดปรับปรุงคลองดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาด้านกายภาพในเบื้องต้น อาทิ การขุดลอกคลอง จัดเก็บขยะ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลอง รวมทั้งหมุนเวียนถ่ายเทน้ำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ในโอกาสนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมือง งดทิ้งขยะลงในคลองและท่อระบายน้ำ