ถอนลำรางสาธารณะกรมราบ 11

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 9 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

 

          ศาลาว่าการกทม. - เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (สภากทม.) สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
          สำหรับวาระในการพิจารณา ที่ประชุมสภากทม. มีมติเห็นชอบเรื่องที่ผู้ว่าฯกทม. เสนอ ดังนี้ เห็นชอบกรณีกองทัพบกขอถอนสภาพลำรางสาธารณประโยชน์ในพื้นที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ รวมทั้งเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565)
          นอกจากนี้ยังเห็นชอบหลักการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การวิจัยในคน โดยมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การวิจัยในคน จำนวน 15 คน ขณะเดียวกันยังได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 15 คน