เร่งไล่รื้อบ้านรุกคลองให้เสร็จต.ค.

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 19 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

 

          ลุยผุดเขื่อนคลองบ้านหลาย


          ศาลาว่าการกทม. - เมื่อวันที่ 18 ก.ย. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างและการแก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้างรุกล้ำคลอง โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบ้านหลาย บริเวณชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 4 เขตพระโขนง ว่า สำนักการระบายน้ำ (สนน.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบ้านหลาย เริ่มจากบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 39 ถึงซอยพึ่งมี 31 พื้นที่เขตพระโขนง ความยาวประมาณ 3,400 ม. และจากซอย พึ่งมี 31 ถึงคลองพระโขนง ความยาวประมาณ 600 เมตร พื้นที่เขตสวนหลวง รวมความยาวประมาณ 4,000 เมตร มีความกว้าง 7-10 เมตร


          นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้า ร้อยละ 26.37 ล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 10.80 เนื่องจากปัญหาอุปสรรคบ้านรุกล้ำคลอง ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 19 หลัง โดยปัจจุบันได้รื้อย้ายบ้านรุกล้ำแล้วจำนวน 7 หลัง พร้อมทั้งเจรจาทำความเข้าใจแล้ว ซึ่งผู้รุกล้ำยินยอมรื้อย้าย จำนวน 8 หลัง เหลือที่ยังไม่ยินยอมรื้อย้าย จำนวน 4 หลัง ดังนั้นจึงสั่งให้สำนักงานเขตพระโขนง เร่งรัดดำเนินการกับบ้านรุกล้ำเขตคลองทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนต.ค.นี้ รวมทั้งให้พิจารณาใช้กฎหมายอาคารกับ บ้านรุกล้ำที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต


          นายศักดิ์ชัยกล่าวต่อว่า ได้ให้สนน.ประสานกอง จัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา ร่วมตรวจสอบแนวเขตคลองในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาแนวเขตคลองไม่ชัดเจน รวมทั้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานก่อสร้างในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคให้มีความคืบหน้าตามแผนงาน เพื่อให้โครงการก่อสร้างเดินหน้าแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้


          นอกจากนี้ให้ สนน.ประสานสำนักงานเขตพระโขนง พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนลงสู่คลองโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย