เล็ง'ดูดเลน-ถมดิน'เพิ่มพื้นที่ชายฝั่ง

14 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 234 ครั้ง

 ฟื้นทะเลบางขุนเทียนถูกเซาะ
          กทม. - เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่โรงเรียนคลองพิทยา ลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมหารือผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหากรณีน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน โดยมีนายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ (สนน.) เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามแนวชายฝั่งทะเล กว่า 80 ราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
          นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า ปัจจุบันชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ถูกน้ำทะเลกัดเซาะไปแล้ว 900-1,200 เมตร หากไม่หาแนวทางป้องกันชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ซึ่งถูกกัดเซาะ ประมาณ 7 เมตรต่อปี คาดว่าอีก 10 ปีจะสูญเสียชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ประมาณ 50 เมตร
          เบื้องต้นกทม.ได้วาง 2 แนวทาง เพื่อเร่งรัดการเพิ่มพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน คือ 1.ดูดโคลนเลนชายทะเลบางขุนเทียนมาถมชายฝั่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกป่าโกงกาง ดักตะกอนดิน ยึดเกาะหน้าดินบริเวณชายฝั่ง ทำให้เกิดเป็นแผ่นดินงอกขึ้น ช่วยลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และ 2.ขนดินจากการขุด หรือการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของ กทม.มาถม เพื่อเติมพื้นที่ชายฝั่ง
          ส่วนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โดยสนน.ขอจัดสรรงบประมาณ 1,400 ล้านบาท ดำเนินโครงการก่อสร้างคันหินป้องกันการกัดเซาะ 2.การก่อสร้างศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่งทะเล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
          ด้านเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการสร้างคันหิน ที่กทม.นำเสนอ โดยขอให้เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด และขอให้ทำถนนเพื่อเชื่อมถนนสายหลักไปยังชายทะเลบางขุนเทียนด้วย เพื่อการเดินทางที่สะดวกขึ้น