สั่งรับมือพายุถล่มจุดเสี่ยงท่วมกรุง

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 17 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

 

         กทม.2 ดินแดง - เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่สำนักการระบายน้ำ (สนน.) นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารจัดการและประสานงานแก้ไขปัญหา น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 โดยมี นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกทม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สนน. สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม


          นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า ในที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศแจ้งเตือน เรื่องพายุดีเปรสชัน (ระดับ 2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง โดยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในช่วงวันที่ 17-18 ต.ค.นี้ ซึ่งกทม.และปริมณฑล อาจได้รับผลกระทบ ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยผู้ว่าฯกทม. ได้มอบหมายให้สนน.ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


          นายศักดิ์ชัยกล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้เน้นย้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ติดตามรายงานสถานการณ์ฝน สภาพอากาศจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงประสานกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกอย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำในคลองต่างๆ เพื่อเป็นการลดผลกระทบ ลดปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน