ทุ่มอีก 1.7 พันล้าน-โรงเรียนกีฬากทม.

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 11 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

 

          'บางกอกอารีน่า'หนองจอก
          ศาลาว่าการกทม. - เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (สวท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงเรียนกีฬา กทม.ครั้งที่ 2 โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม. เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมหารือถึงแนวทางการใช้พื้นที่บริเวณบางกอกอารีน่า หนองจอก สำหรับการ จัดตั้งโรงเรียนกีฬาของกทม. ขณะนี้ มีหลายหน่วยงาน ที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวร่วมด้วย อาทิ สถาบันพัฒนาข้าราชการ (สพข.) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) ศูนย์เรดาร์ตรวจวัดสภาพอากาศของสำนักการระบายน้ำ กทม.
          นางวัลยากล่าวต่อว่า เบื้องต้น ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ สำนักการโยธา (สนย.) สำรวจ ออกแบบการ ใช้พื้นที่บริเวณบางกอกอารีน่า เพื่อให้การใช้งานของหน่วยงานต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ขณะที่ หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนกีฬา กทม. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือสำนักการศึกษา ซึ่งมีนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกทม. เป็นประธานในการร่างหลักสูตร ดำเนินการควบคู่ไปกับการวางผัง การออกแบบการใช้พื้นที่ และหลังจากนี้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีการกำหนดวัน เพื่อประชุมกันอีกครั้ง คาดว่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
          รายงานข่าวแจ้งว่า การจัดตั้งโรงเรียนกีฬา กทม. คาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยงานที่จะก่อสร้าง อาทิ สนามฟุตบอลและลู่วิ่ง สนามกีฬาในร่ม สนามฟุตซอล เทนนิส ตะกร้อ อาคารหอพักชาย 8 ชั้น 150 ห้อง รองรับนักเรียนได้ 600 คน อาคารหอพักหญิง 8 ชั้น 150 ห้อง รองรับนักเรียนได้ 600 คน อาคารเรียนและอาคารสำนักงาน 5 ชั้น อย่างไรก็ตาม หาก ได้ข้อสรุปและได้รับจัดสรรงบประมาณ จะใช้เวลาก่อสร้าง 3-5 ปี