ลดอุดหนุนรถรับส่งผู้ป่วยคนชรา กทม.

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 9 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

 

          จาก 5 ปีเหลือ 4 ปี-สภา กทม.เห็นชอบเตรียมเสนอฝ่ายบริหาร
          เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภา กทม. นายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภา กทม. ได้รายงานผลการศึกษาโครงการรถบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นว่าโครงการดังกล่าว กทม. ได้ให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด นำร่องโครงการเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2555 ในรูปแบบการบริการเพื่อตอบแทนคืนแก่สังคม (CSR) โดยมีรถตู้ให้บริการฟรี 10 คัน ให้บริการถึงวันที่ 27 ก.พ. 2558 ต่อมาสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้รับมอบหมายให้ทดลองเดินรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุระยะที่ 1 โดย สจส. ได้ว่าจ้างเคทีโดยวิธีพิเศษเป็นผู้บริหารจัดการโครงการดำเนินการ 8 เดือนงบประมาณ 29.7 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2558-5 ก.พ. 2559 และในระยะที่ 2 สจส. ได้มอบหมายให้เคทีเป็นผู้ดำเนินโครงการตามบันทึกข้อตกลงการมอบหมายกิจการในอำนาจหน้าที่ของ กทม. เกี่ยวกับโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นระยะเวลา 5 ปีลงนาม เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561 สาระสำคัญที่ปรับแก้คือปรับระยะเวลาดำเนินการจากเดิม 5 ปี เหลือ 4 ปี ปรับลดวงเงินอุดหนุนปีสุดท้ายออกรวมระยะเวลา 4 ปี เป็นเงินอุดหนุน 112.9 ล้านบาท โดยในระยะที่ 2 นี้มีรถให้บริการทั้งหมด 30 คัน
          นายคำรณ ระบุว่าคณะกรรมการวิสามัญฯได้มีความคิดเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการอาทิทรัพย์สินจากการดำเนินการ ซึ่งได้จากงบประมาณที่ กทม. อุดหนุนควรตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม., การจัดสรรเงินอุดหนุนควรจ่ายเงินเป็นรายงวดตามผละงานที่ดำเนินการได้จริง เพราะเดิม กทม. จ่ายล่วงหน้าทั้งปีเต็มจำนวน, หมายเลขที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารควรเป็นเลขที่จดจำได้ง่ายหรือควรเป็นเลขสี่หลักเป็นต้นทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาและสรุปให้ฝ่ายบริหาร กทม. พิจารณาดำเนินการต่อไป
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการในสมัย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อปี 2555 สำหรับการให้บริการสามารถติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการนัดหมายสถานที่และเวลาในการไปรับและส่งผ่านทาง Call Center หมายเลข 0-2294-6524 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยรถบริการจะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการผู้ใช้บริการต้องจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทั้งนี้ได้แบ่งลำดับกลุ่มผู้ใช้บริการเป็น 3 กลุ่มลำดับดังนี้ 1.ให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปโรงพยาบาลเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 2.โดยสารไปติดต่อสถานที่ราชการสมาคมมูลนิธิเป็นกลุ่มเป้าหมายรองและ 3.เดินทางไปธุระส่วนตัวนอกเหนือจากกลุ่ม 1 และ 2 โดยนำผู้โดยสารไปส่งที่สถานที่ต่างๆที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯและอื่นๆทั้งนี้สถิติผู้ใช้บริการตั้งแต่ ต.ค. 2559-ก.ย. 2562 มีผู้ได้รับบริการ 27,447 ราย จากจำนวนผู้ติดต่อขอรับบริการ 37,490 ราย มีผู้ได้รับการปฏิเสธการให้บริการ 10,043 ราย