สภากทม. จ่อออกระเบียบ1รพ. 2 ระบบ

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 1 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

 

          ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 4) โดยมี นายกิตติ บุศยพลกร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
          ที่ประชุมวันนี้ พล.ต.สุทธิชัย วงษ์บุบผา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งกระทู้ถามสด เรื่องความคืบหน้าการดำเนินโครงการ 1 โรงพยาบาล  2 ระบบ ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีการวางรูปแบบโครงการ 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ ประกอบด้วย การบริการมาตรฐานซึ่งมีอยู่เดิม และการบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษ โดยในระยะเริ่มต้น กรุงเทพมหานครจะเปิดคลินิกบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษนอกเวลาราชการในแผนกที่มีคนไข้จำนวนมาก และแผนกที่เป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิก่อน และจะขยายการบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษในแผนกอื่นต่อไปในอนาคต โดยกำหนดดำเนินการนำร่องใน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
          พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการดังกล่าว กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องออกระเบียบเพื่อรองรับในหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ อัตราค่าบริการสำหรับผู้มารับบริการ และการจ่ายเงินให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อกำหนดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อยกลางปี 63 อย่างไรก็ดีกรุงเทพมหานครได้ศึกษาปัญหา อุปสรรค เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินการในลักษณะของ 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับเดียวกัน