กำชับแจ้งโยธาก่อนปรับปรุงฟุตปาธ

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 16 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

 

          แก้ปัญหาใช้งบฯ-งานซ้ำซ้อน


          ศาลาว่าการกทม. - เมื่อวันที่ 15 ก.ย. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักการโยธา (สนย.) ได้รายงานแผนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ในการปรับปรุงทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ต้องดำเนินการในทางเท้า ของกทม. ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ (สนน.) สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การประปานครหลวง (กปน.) บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (ทีโอที) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) ตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ ส่งผลให้ทางเท้าถูกขุดเปิดเพื่อปฏิบัติงานบ่อยครั้ง และภายหลังดำเนินการไม่เรียบร้อย เป็นเหตุให้ประชาชนตำหนิการทำงานของกทม.


          "ปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน เกิดจากการไม่แจ้ง แผนงานการทำงานล่วงหน้าบนทางเท้าให้หน่วยงานที่กำกับดูแลทราบ รวมทั้งหน่วยงานไม่ได้ขออนุญาต หน่วยงาน ที่กำกับดูแลทางเท้าก่อนทำงาน แต่จะแจ้งตอน เริ่มงาน ซึ่งกรณีดังกล่าวจะพบบ่อยในหน่วยงานของ กทม. เช่น สจส. สนน. และการได้รับงบประมาณ ไม่สอดคล้องกัน" นายศักดิ์ชัยกล่าว


          นายศักดิ์ชัยกล่าวต่อว่า การบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้พิการใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย ต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหา ดังนี้ 1.แต่ละหน่วยงานต้องมีแผนการ เข้าทำงานบนทางเท้าล่วงหน้าและบูรณาการร่วมกัน ให้สอดคล้องกัน โดยทุกหน่วยงานจะต้องได้รับอนุญาต เพื่อทำงานก่อนเริ่มงาน และ 2.มีการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานเพื่อจัดระเบียบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่อยู่บนทางเท้า เช่น ตู้ไฟฟ้า เสาไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ ป้ายต่างๆ ตู้โทรศัพท์ ไม่ให้เป็นอุปสรรคกีดขวางต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท้า และจัดทำรูปแบบกายภาพให้เหมาะสม