ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครประชาธิปไตย 18 ต.ค. 2562 328 KB 59
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ต.ค. 2562 15 MB 2
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร" ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2562 90 KB 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ต.ค. 2562 4 MB 11
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย 11 ต.ค. 2562 4 MB 119
ราคากลาง จ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย 11 ต.ค. 2562 86 KB 94
ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย 11 ต.ค. 2562 1,019 KB 100
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร จ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค. 2562 602 KB 12
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ 7 ต.ค. 2562 515 KB 20
ประกาศแผน ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเชล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน 2 ต.ค. 2562 295 KB 85