ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ต.ค. 2563 296 KB 3
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ต.ค. 2563 6 MB 56
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสีเขียว สะดวดสบาย 20 ต.ค. 2563 537 KB 18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้เชิงรุก 20 ต.ค. 2563 551 KB 16
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตามค่าใช้จ่ายเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 2563 6 MB 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2563 273 KB 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค. 2563 281 KB 158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ต.ค. 2563 321 KB 27
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่าดีๆ ของคนกรุงเทพฯ 14 ต.ค. 2563 527 KB 34
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 9 ต.ค. 2563 540 KB 37