ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, วัสดุไฟฟ้าและวัสดุงานบ้าน จำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2564 309 KB 9
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจสื่อประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2564 4 MB 26
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน (เพื่อสังคมผู้สูงอายุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2564 18 MB 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ยี่ห้อ EMINENT จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2564 271 KB 20
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครกระชับ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) 7 ม.ค. 2564 20 MB 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบพัดสปริง และป้ายประชาสัมพันธ์สแตนดี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ม.ค. 2564 332 KB 20
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน (เพื่อสังคมผู้สูงอายุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ม.ค. 2564 4 MB 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครประชาธิปไตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธ.ค. 2563 325 KB 31
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครกระชับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2563 20 MB 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่าดี ๆ ของคนกรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธ.ค. 2563 317 KB 44