ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์การประชาสัมพันธ์การจัดสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564 319 KB 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น iR1024F S/N DRB02002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2564 310 KB 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์โครงการ Green Bangkok 2030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2564 315 KB 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2564 357 KB 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2564 59 KB 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้เชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2564 67 KB 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน (เพื่อสังคมผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 2 1 มี.ค. 2564 316 KB 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์สมุดโทรศัพท์ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2564 324 KB 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจสื่อประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.พ. 2564 324 KB 96
ประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน (เพื่อสังคมผู้สูงอายุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 9 ก.พ. 2564 4 MB 81