ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เป็นค่าพิมพ์เอกสารและตีพิมพ์ (ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์ Draft Final Report) และค่าจัดทำเอกสารแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ 23 ส.ค. 2562 370 KB 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมกล้องถ่ายวีดีโอยี่ห้อSONYรุ่นPMW-200โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 2562 222 KB 54
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2562 181 KB 69
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจอแอลอีดี (LED) ในการจัดพิธีสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2562 221 KB 56
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์การประชาสัมพันธ์การเพิ่มโทษการจับปรับผู้กระทำผิดกรณีการขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2562 372 KB 75
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2562 417 KB 78
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสารยี่ห้อCANONรุ่นIR1024Fโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2562 222 KB 85
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ส.ค. 2562 1 MB 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สำหรับโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2562 352 KB 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสารยี่ห้อ CANON รุ่น IR1024F โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2562 230 KB 81