โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง บำบัดน้ำเสีย กทม.

10 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

เร่งสร้างคุณภาพน้ำเมืองกรุง

.............จัดทำโดย..วาสนา วิศิษฏ์ศาสตร์กุล ..ทีมช่างภาพ สปส. กทม..ถ่ายภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ