สัมผัสเส้นทางเดินเรือคลองภาษีเจริญ สายน้ำ วิถีชีวิต ท่องเที่ยว

22 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

โครงการเชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งมวลชน “ล้อ ราง เรือ" ส่งเสริมการท่องเที่ยว.........จัดทำโดย..วาสนา วิศิษฏ์ศาสตร์กุล ...ศรีศักดิ์ ทองดีมีสุข ,มนูญ ศิลปะวิลาศ ..ช่างภาพ สปส. กทม..ถ่ายภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ