คลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

29 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน “ล้อ ราง เรือ" ...จัดทำโดย..วาสนา วิศิษฏ์ศาสตร์กุล ..ทีมช่างภาพ สปส. กทม..ถ่ายภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ