หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร สี่แยกคอกวัว เขตพระนคร

4 กันยายน 2561 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

วันที่ 28 เมษายน 2560 เปิดให้บริการ‘หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ' อย่างเต็มรูปแบบ..........4 ปี จากการที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556 จากยูเนสโก ...จัดทำโดย….วาสนา วิศิษฏ์ศาสตร์กุล...
กิตติชัย แซ่ภู่ ,สุพจน์ วงศ์ธนู สปส.กทม....ภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ