กทม.มุ่งพัฒนาด้านการศึกษา

25 พฤษภาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

ของนักเรียน จัดสรรหนังสือเรียน อาหารกลางวัน ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ .....จัดทำโดย..วาสนา วิศิษฏ์ศาสตร์กุล ..กิตติชัย แซ่ภู่.. สปส. กทม..ถ่ายภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ