กทม.ประดับไม้ดอกไม้ประดับ แต่งเมือง-ไฟสวยงาม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

29 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

งดงามอลังการณ์....จัดทำโดย..วาสนา วิศิษฏ์ศาสตร์กุล ..กิตติชัย แซ่ภู่ช่างภาพ สปส. กทม..ถ่ายภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ