สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา 2562

18 พฤษภาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562
กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้สักการะ เชิญชวนร่วมงาน ‘สัปดาห์วิสาขบูชา' ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร.........จัดทำโดย..วาสนา วิศิษฏ์ศาสตร์กุล ...ทนุธรรม หมีเงิน สปส. กทม..ถ่ายภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ