เขตสวนหลวงจัดกิจกรรมพัฒนาลำรางในหมู่บ้านปัญญาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต สวนหลวง | 1 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ พัฒนา คู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารเขต กองพันทหารสารวัตรที่ 11 (พัน.สห.11) สัสดีเขตสวนหลวง ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน และประชาชนจิตอาสา จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดลำรางในหมู่บ้านปัญญาจากคลองโอ่งอ่างถึงคลองพระโขนง ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง ซึ่งมีความกว้างประมาณ 3.5-4.5 เมตร ความยาวประมาณ 850 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดต้นไม้ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เป็นการรักษาความสะอาดให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

อัลบั้มภาพ