เขตบางกอกใหญ่ตรวจสอบจริงจังสายเคเบิ้ล

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 24 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ตรวจสอบจริงจังสายเคเบิ้ล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต กำกับดูแลโดยให้นายภคพล เพ็งสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ สายตรวจเทศกิจ ชุด 251 ตรวจสอบสายสัญญาณที่มีเป็นจำนวนมาก  ณ บริเวณถนนอิสรภาพ ตรงทางขึ้นลงสะพานลอยโพธิ์สามต้น หน้าร้าน match box บริเวณป้ายรถประจำทางตรงข้าม ซอยอิสรภาพ 29 และบริเวณด้านหน้าคอนโดมิเนียม "อินดี้ คอนโด" ถนนอิสรภาพ 31

ทั้งนี้ จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป รวมทั้ง จะยังคงดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด และจริงจังอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อความสงบสุขเรียบร้อยในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสะอาด ปลอดภัยและน่าอยู่  โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

อัลบั้มภาพ