บางกอกน้อย แก้ไขถนนชำรุดซ.จรัญสนิทวงศ์ 22

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 31 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตรวจพื้นที่บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 พบถนนชำรุด ดำเนินการแก้ไขทันที โดยมี นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย นำเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายเทศกิจ ตรวจพื้นที่ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการจราจร , ด้านสิ่งแวดล้อม , ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพชีวิต ได้แก่ การตรวจสอบบาทวิถี , ฝาท่อระบายน้ำ , ทางเดินเท้า , สายสื่อสาร , ป้ายต่าง ๆ , การตั้งวางสิ่งของรุกล้ำที่สาธารณะ , ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจพื้นที่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในด้านต่าง ๆ โดยได้ทำการเดินเท้าตรวจพื้นที่ทั้งเขตบางกอกน้อย ทุกวันจันทร์ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนเขตบางกอกน้อย ได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

อัลบั้มภาพ