ยานนาวา ซ่อมแซมช่องตะแกรงรับน้ำฝน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ยานนาวา | 8 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 103 ครั้ง

 

>> ยานนาวา ดำเนินการซ่อมแซมช่องตะแกรงรับน้ำฝน

          นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปกรณ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา จัดชุดเจ้าหน้าที่ระบายน้ำลงพื้นที่ถนนพระรามที่ 3 หน้าร้านอาหาร บุหลันดั้นเมฆ ดำเนินการซ่อมแซมช่องตะแกรงรับน้ำฝนหน้าบ่อพักท่อระบายน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ช่วยป้องกันน้ำท่วมขังผิวจราจรบนท้องถนน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว ตามนโยบาย "NOW Moving forward ทำจริงเห็นผลจริง " ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)


          >>และหากประชาชนพบเห็นทางเท้าผิวจราจรชำรุด ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุดหรืออุดตัน เครื่องหมายจราจรหัก เอนเอียง เกรงจะเกิดอันตรายต่อการสัญจรสามารถแจ้งได้ที่โทร. 0 2294 2396 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการซ่อมปรับปรุงแก้ไขต่อไป


*************************************

อัลบั้มภาพ