เขตบางกอกใหญ่นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 30 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์

นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่าเขตฯ ได้จัดทำแผนการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ทุกวันอาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนำสิ่งของ ที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ที่นอน โต๊ะ โซฟา ตู้ เตียง และขยะอันตราย รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการนำสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งในที่สาธารณะ ที่ว่างริมทาง แหล่งน้ำ คูคลอง และทางระบายน้ำต่างๆ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้

1 ก.ย.62 ชุมชนวัดใหม่วิเชียร
8 ก.ย.62 ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์
15 ก.ย.62 ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม
22 ก.ย.62 ชุมชนวัดราชสิทธาราม
29 ก.ย.62 ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม

จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เจ้าของ อาคารบ้านเรือนที่ประสงค์จะนำสิ่งของเหลือใช้ออกมาทิ้งให้วางไว้ตรงจุดพักขยะของชุมชน ตามวัน และเวลาดังกล่าว ซึ่งเขตฯ จะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้โดยตรงที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร.0 2457 5624 , 0 2457 0069 ต่อ 57

อัลบั้มภาพ