เขตบางกอกใหญ่เตรียมพร้อมงานลอยกระทง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 8 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่เตรียมพร้อมงานลอยกระทง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ นำทีมโดยนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขต นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร และนางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เตรียมความพร้อมดูแลความปลอถภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้ โดยลงเรือท้องแบนตรวจสอบโป๊ะท่าเรือต่าง ๆ ในพื้นที่เขตที่มีประชาชนใช้สำหรับงานวันลอยกระทง ณ ท่าเรือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ท่าเรือวัดประดู่ฉิมพลี ท่าเรือสะพานเนาวจำเนียร ท่าเรือวัดสังข์กระจาย และท่าเรือวัดหงส์รัตนาราม

โดยตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานและความมั่นคงแข็งแรงของท่าเรือ พร้อมทำความสะอาดท่าเรือ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้พื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติประดิษฐ์กระทง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาด ปราศจากมลพิษและเกิดทัศนียภาพที่ดี โดยขอความร่วมมืองดใช้กระทงโฟมและใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุอื่นใดที่ย่อยสลายง่ายประดิษฐ์กระทง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในวันลอยกระทงจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษในทุกท่าเรือ รวมทั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้มีความสว่างอย่างเพียงพอ

อัลบั้มภาพ