สำนักงานเขตสวนหลวงประชุมร่วมการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในที่สาธารณะ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต สวนหลวง | 13 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าประชุมร่วมกับผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางกะปิ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการไฟฟ้า เพื่อหารือร่วมกันถึงมาตรการแก้ไขปัญหาการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดของเขตสวนหลวง และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจะได้นำข้อสรุปจากการประชุม ชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน ณ ที่ทำการไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

อัลบั้มภาพ