>> ทวีวัฒนาจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ทวีวัฒนา | 3 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง


S__63193128

>> ทวีวัฒนาจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะ


          (3 ก.ค. 2562) นางสมรรัตน์  อรรถนิตย์  ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต. วัฒนา ประยงค์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามพื้นที่สาธารณะ จากการตรวจสอบพบว่ามีป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร จึงได้ทำการจัดเก็บป้ายที่พบเห็นนำมาเก็บไว้ที่สำนักงานเขตฯ รวมทั้งได้ตรวจสอบตรวจตราการติดตั้งป้ายฯ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หากพบเห็นจะทำการจัดเก็บออกจากพื้นที่สาธารณะทันที


*******************************


          ผู้อำนวยการเขต กล่าวต่อว่า การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญ และสำนักงานเขตได้ตรวจตราพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หากพบเห็นจะทำการจัดเก็บทันทีเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้บดบังทัศนวิสัยการสัญจรของประชาชน อีกทั้งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งได้มอบหมายกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจ จัดเก็บป้ายผิดกฎหมายในพื้นที่เขต โดยให้ตระเวนดูแล จัดเก็บทุกวัน

อัลบั้มภาพ