#เขตลาดพร้าว พัฒนาทำความสะอาดลานกีฬาและสวนสุขภาพของชุมชน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 16 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

 

 

#เขตลาดพร้าว พัฒนาทำความสะอาดลานกีฬาและสวนสุขภาพของชุมชน

 

 

 

 

 


          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ในการพัฒนาทำความสะอาดและเก็บกวาดสถานที่ ณ บริเวณลานกีฬาและสวนสุขภาพ หมู่บ้าน ช.อมรพันธ์ 9 ถนนเสนานิคม 1 เขตลาดพร้าว เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในหมู่บ้าน ช.อมรพันธ์ 9 พร้อมทั้งได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ ลานกีฬาและสวนสุขภาพแห่งนี้ ร่วมกันรักษาความสะอาด และดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่สะอาดและเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ภาพ/ข่าว : สุกัญญาฯ ปชส. เขตลาดพร้าว

 

 

อัลบั้มภาพ