เขตบางกอกใหญ่ประสานความร่วมมือ สน.บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ซอยโรงเรียนทวีธาภิเศก

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 8 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ประสานความร่วมมือ สน.บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ซอยโรงเรียนทวีธาภิเศก

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำทีมคณะผู้บริหารเขต ประกอบด้วย นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร และนางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาการหัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นผิวทางเท้า ระบบการระบายน้ำ คูคลอง สายเคเบิ้ล การตั้งวางอุปกรณ์สิ่งของร้านค้าที่ยื่นล้ำทางเท้า ป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต และสุขาภิบาลอาหารร้านขายอาหาร ณ ซอยอิสรภาพ 43 (ซอยโรงเรียนทวีธาภิเศก)

โดยตรวจความเรียบร้อยพื้นผิวจราจร ระบบการระบายน้ำ คูคลองที่ตื้นเขิน ทั้งนี้ได้ให้ฝ่ายโยธาแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ฝ่ายเทศกิจดูแลป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดูแลความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภค ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดการเก็บกวาดขยะต่าง ๆ และตัดแต่งกิ่งไม้
รวมทั้งพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

อัลบั้มภาพ