เขตบางกอกใหญ่ประสานความร่วมมือ สน.บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ซอยวัดสังข์กระจาย

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 24 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ประสานความร่วมมือ สน.บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ซอยวัดสังข์กระจาย

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นผิวทางเท้า ระบบการระบายน้ำ คูคลอง การจอดรถและขับขี่ทางเท้า สายเคเบิ้ล การตั้งวางอุปกรณ์สิ่งของร้านค้าที่ยื่นล้ำทางเท้า ป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต และสุขาภิบาลอาหารร้านขายอาหาร ณ ปากซอยเพชรเกษม 4 จนถึงปากซอยอิสรภาพ 21

โดยตรวจความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นผิวจราจร ระบบการระบายน้ำ คูคลองที่ตื้นเขิน และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้ให้ฝ่ายโยธาแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ฝ่ายเทศกิจตรวจเข้มรถจอดบนทางเท้าและความปลอดภัยบนท้องถนน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมแนะนำร้านอาหารด้านสุขลักษณะที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดการเก็บกวาดขยะต่าง ๆ

รวมทั้ง รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีข้อร้องเรียนเรื่องการวางสิ่งของขวางทางเดิน ทั้งนี้ได้นำข้อร้องเรียนสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

อัลบั้มภาพ