"#เขตลาดพร้าว ตรวจร่วมสถานประกอบการตามคำสั่ง หน. คสช. ที่ 22/2558"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 27 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

 

"#เขตลาดพร้าว ตรวจร่วมสถานประกอบการตามคำสั่ง หน. คสช. ที่ 22/2558"

 

 

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วย นายญัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงลาดพร้าว และเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลงบางเขน ร่วมออกตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการ เพื่อตรวจติดตาม กำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และขับเคลื่อนนโยบาย “ปลอดภัย” สั่งปิดสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย ดำเนินการทันที รวมทั้งตรวจสอบการป้องกันปัญหาอัคคีภัยและด้านสุขลักษณะ ณ สถานประกอบการบริเวณถนนลาดพร้าววังหิน และถนนประเสริฐมนูกิจ

 

 

 

 

          ในการนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงและเจ้าของอาคาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคาร พร้อมแนะนำให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโบายที่ 3 ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย
ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

27 กันยายน 2562 เวลา 22.30 น. 
ภาพ / ข่าว: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตลาดพร้าว

 

อัลบั้มภาพ