ปทุมวัน ลุยปรับภูมิทัศน์ถนนวิทยุเพื่อพัฒนาเมืองให้สะอาดตามนโยบายผู้บริหาร กทม.

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ปทุมวัน | 20 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

(19 มิถุนายน 2562) นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทางเท้าที่ชำรุด และจัดระเบียบทางเท้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาพื้นที่ การจัดระเบียบเมือง การปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด บริเวณถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

(19 มิถุนายน 2562) นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทางเท้าที่ชำรุด และจัดระเบียบทางเท้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาพื้นที่ การจัดระเบียบเมือง การปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด บริเวณถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

(19 มิถุนายน 2562) นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทางเท้าที่ชำรุด และจัดระเบียบทางเท้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาพื้นที่ การจัดระเบียบเมือง การปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด บริเวณถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

อัลบั้มภาพ