ผู้บริหารเขตยานนาวาลงพื้นที่ ตรวจความเรียบร้อยสาธารณูปโภค

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ยานนาวา | 24 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

 

>> ผู้บริหารเขตยานนาวาลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยสาธารณูปโภค

           (24 มิ..2562) นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา มอบหมาย นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อม ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่19 (.19 พัน.3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายเทศกิจ ร่วมตรวจพื้นที่เส้นทางถนนสาธุประดิษฐ์ จากปากซอยสาธุประดิษฐ์49 ถึงแยกสาธุประดิษฐ์พระรามที่ 3 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางเท้าผิวจราจร พบเห็นชำรุดทรุดตัวฝาบ่อพัก ตันไม้กิ่งไม้บดบังทัศนะวิสัยการมองเห็นหรือระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เร่งสั่งการให้เจ้าหน้าทีผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมา รวมทั้ง รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาบริหารจัดการให้เป็นประโยชน์ต่อราชการและประชาชน ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล...อัศวิน ขวัญเมือง)  " NOW Moving forward ทำจริง เห็นผลจริง "

----------------------------------------------------