สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมพัฒนาที่สาธารณะ บริเวณซอยสามเสน 5 ตามโครงการจิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 19 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 92 ครั้ง

 

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ที่สาธารณะ บริเวณซอยสามเสน 5 ถนนสามเสน
ตามโครงการจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ"

          วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตบางพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม
พัฒนาความสะอาดท่าเรือและพื้นที่โดยรอบ บริเวณซอยสามเสน 5 ถนนสามเสน ตามโครงการจิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี
“เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะ ล้างทำความสะอาดพื้นทางเดินและท่าเรือ รวมทั้งทาสีสะพาน เพื่อเตรียม
ความพร้อมของพื้นที่ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยมีคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเขตพระนคร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม เจ้าหน้าที่ทหารสำนัก
นโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม หน่วย ฉก.ทม.รอ.ปตอ.2 พัน 1 รอ. ประธานชุมชนวัดสามพระยา และจิตอาสาพระราชทาน
904 วปร. จำนวน 180 คน ร่วมกิจกรรม 

อัลบั้มภาพ