ยานนาวากวดขันจับ-ปรับรถขับหรือจอดบนทางเท้า

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ยานนาวา | 18 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

 

>> ยานนาวากวดขันจับ-ปรับรถขับหรือจอดบนทางเท้า

          นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา มอบหมายว่าที่ ร.ต.ชูพล โทนมณี หัวหน้าฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ (ชุดสายตรวจ 255) ลงพื้นที่ตรวจและจัดระเบียบจุดกวดขับจับ-ปรับรถขับหรือจอดทางเท้าถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงปากซอยนราธิวาสฯ 24 – 18 ในโครงการถนน 5 ไม่ ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการสร้างวัฒนธรรมการใช้ทางเท้าและรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน


----------------------------


         โดยสำนักงานเขตฯ ความร่วมมือผู้เป็นเจ้าของอาคาร ผู้อาศัย ผู้ขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าบริเวณถนนนราธิวาสฯทั้งสองฝั่ง ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 ด้วยการ
1. ไม่จอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้า
2. ไม่ตั้งวางหาบเร่แผงลอยหรืออุปกรณ์การค้าใดๆ บนทางเท้า
3. ไม่ติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตบนทางเท้าและที่สาธารณะ
4. ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยลงบนทางเท้า ที่สาธารณะ หรือไม่เป็นเวลาที่กำหนดที่จุดทิ้งขยะ
5. ไม่ตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งอื่นใดๆ บนทางเท้า

          ทั้งนี้ หากตรวจพบหรือมีผู้แจ้งเบาะแสการกระทำที่ฝ่าฝืน จะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 44แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

----------------------------

 

อัลบั้มภาพ