บางกอกน้อยตรวจพื้นที่แยกบรมราชชนนี

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 22 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตรวจพื้นที่ตั้งแต่บริเวณแยกบรมราชชนนีถึงด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) เพื่อดูแลความปลอดภัยทางเดินเท้าให้กับประชาชน ได้แก่ ปัญหาการรุกล้ำที่สาธารณะ ฝาท่อและพื้นผิวการจราจรชำรุด สายไฟและสายสื่อสารต่างๆที่ไม่เรียบร้อย โดยนายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ตรวจสอบและสั่งการเจ้าหน้าที่แก้ไขทันที

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมเดินเท้า ตรวจพื้นที่ ตั้งแต่บริเวณ แยกบรมราชชนนี ถึง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ตรวจสอบถนนบรมราชชนนี ตลอดแนว พบว่า ทางเดินเท้าชำรุดตลอดแนว เนื่องจากมีการก่อสร้างวางแนวท่อประปาใต้ดิน ดำเนินการโดยการประปานครหลวง ทำให้มีการรื้อพื้นผิวทางเดินเท้า ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกน้อย จะได้มีหนังสือ ประสานให้การประปานครหลวง รีบดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิม โดยเร็วที่สุด หลังจากวางแนวท่อประปาเสร็จ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจร

นอกจากนี้ ยังได้พบปัญหาการรุกล้ำที่สาธารณะ และ ท่อระบายน้ำ โดยฝ่ายเทศกิจและฝ่ายโยธา จะได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยในโอกาสต่อไป

อัลบั้มภาพ