กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง พัฒนาคลองเจ็ดขนัด ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต สวนหลวง | 10 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.
นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ พัฒนา คู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

โดยมีคณะผู้บริหารเขต กองพันทหารสารวัตรที่ 11 (พัน.สห.11) สัสดีเขตสวนหลวง ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 100 คน ร่วมพิธีเปิด ณ วัดยาง (พระอารามหลวง) ซอยอ่อนนุช 23 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

ซึ่งในวันนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองเจ็ดขนัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ตามโครงการพัฒนาคลอง 1 เขต 1 คลอง ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาคลองเจ็ดขนัด จากคลองพระโขนงถึงลำรางหมู่บ้านปัญญา ซึ่งมีความกว้าง 4-6 เมตร ความยาว 1,130 เมตร ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลอง รวมทั้งรณรงค์พร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

อัลบั้มภาพ