เขตบางกอกใหญ่ตรวจสภาพคลองบางกอกใหญ่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 3 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ตรวจสภาพคลองบางกอกใหญ่

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำทีมคณะผู้บริหารเขต อาทิ นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายภคพล เพ็งสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม นางสาวบุบผา ระวังงาม หัวหน้าฝ่ายรายได้ และตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงเรือตรวจพื้นที่ทางน้ำในคลองบางกอกใหญ่ตลอดแนวพื้นที่เขต

โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่จัดเรือ จำนวน 2 ลำ ลงพื้นที่ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยคลองบางกอกใหญ่ตลอดแนวเขต ตรวจท่าเรือต่าง ๆ เช่น ท่าเรือวัดประดู่ฉิมพลี ท่าเรือวัดนาคกลาง เป็นต้น ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้
รวมทั้ง แนวสันเขื่อน และพื้นที่ก่อสร้างริมคลอง พร้อมนี้ได้ให้เรือจัดเก็บขยะและวัชพืชต่าง ๆ ตามแนวคลองทันที

ทั้งนี้ ยังมีการทิ้งที่นอน ทีวี ลงในคลอง จึงพบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนริมฝั่งคลองให้ร่วมมือร่วมใจกันดูแลและงดทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ลงในแม่น้ำลำคลอง และตกแต่งหน้าบ้านริมคลองให้มีความสวยงามน่าอยู่น่ามอง "งดทิ้งขยะ หน้าบ้านน่ามอง ลำคลองงามตา" รวมทั้ง เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย บทลงโทษและการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน

อัลบั้มภาพ